SAPO Izborno takmičenje, KV turnir i Liga budućih šampiona

Datum : 24. mart 2019. (nedelja)
Mesto : Lazarevac, Sportski centar KOLUBARA Raspis
Adresa : Hilandarska 1, Lazarevac
Organizator : Srpska Asocijacija Plesnih Organizacija – SAPO
Kontakt organizatora : kaledance@gmail.com  tel : 064 204 12 50

Plesne kategorije : SVE (solo, duo, par, grupa, crew, formacija, produkcija)
Uzrast : Pčelice, Deca, Juniori, Odrasli, S+D1/J1

Prijave se vrše elektronskim putem – opcija iz glavnog menija REGISTRACIJE-PRIJAVE
Rok prijave : 19.03.2019. (zakasnele prijave neće biti uzete u obzir)
Rok odjave : 22.03.2019. (zakasnele odjave će biti naplaćene)

Satnica takmičenja biće objavljena na sajtu

Vaš SAPO