Upravni odbor

председник и лице овлашћено за заступање удружења :

Миодраг  Кастратовић, kaledance@ptt.rs

– чланови Управног Одбора:

Суботић Светлана, потпредседник , dancelana@yahoo.com
Весна Шећеров, потпредседник, vesnacds@eunet.rs
Славковић Небојша, потпредседник,   laluna@eunet.rs
Зорица Танасковић, члан, zoricatanaskovic145@gmail.com
Татијана Петрић, члан,  tanyci.rs@gmail.com
Зорица Жујовић, члан (задужена за допинг комисију), gina@eunet.rs

– генерални секретар :

САЊА АЏИЋ,  sanjadzic@gmail.com

– техничка обрада:

Љубиша Томић,    mastersoft@sbb.rs

– чланови Надзорног Одбора:

Шиљеговић Божидар, председник,
Козић Дејан, члан
Радовановић Иван, члан

– чланови Дисциплинске комисије:

Миле Илић, председник
Јанаћковић Зорана, члан
Ђурђевић Сандра, члан

– Спортски директор:

Јаћимовић Снежана

– чланови Такмичарске комисије:

Рељић Весна, председник
Арсенијевћ Бојана, члан
Поповић Тамара, члан

– чланови Судијске комисије:

Танасковић Зорица, председник
Рељић Весна, члан
Илић Даница, члан

– чланови комисије за међународну сарадњу:

Шећеров Весна, председник
Рељић Весна, члан
Славковић Небојша, члан
Танасковић Зорица, члан

– чланови комисије за развој, напредак и нове клубове:

Тамара Поповић, председник
Александра Николић, члан
Гвозденовић Ненад, члан
Митровић Милица, члан