THE FIRST INTERNATIONAL DANCE FOR ALL

VAŽNO OBAVEŠTENJE
Obaveštavamo Vas,Zbog trenutne COVIG situacije i produženog raspusta prinudjeni smo da SAPO takmičenje First Dance for All pomerimo za  5. Decembar 2021. na novoj lokaciji.Takmičenje će biti na novoj lokaciji u prelepom Plesnom Centru „Best“ ulica Olge Jovanović 18., na Zvezdari, Beograd.(iza Doma Zdravlja Zvezdara

ORGANIZATOR : SAPO
DATUM : 5. decembar 2021.
MESTO : Plesni Centar „Best“ ulica Olge Jovanović 18., na Zvezdari, Beograd. (iza Doma Zdravlja Zvezdara)
PLESNE DISCIPLINE : Sve discipline : Performing arts, Special couple, Street dance
CHECK-IN : 08:00 – 09:00h
POČETAK : 09:00h
ROK PRIJAVE : 2. decembar 2021. do 24:00h
RASPIS
PRIJAVE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *