ZAHTEV ZA PREREGISTRACIJU TAKMIČARA IZ JEDNOG KLUBA U DRUGI

Prezime i ime takmičara
Matični broj takmičara
Stari klub takmičara
Novi klub takmičara
Predstavnik kluba
Kontakt telefon
E-mail
NAPOMENA

Upišite obavezno Matični broj takmičara!